Afbudspolitik

Afbud skal meldes senest kl 16 dagen inden samtalen. Afbud skal meldes skriftligt enten på mail eller sms. Meldes afbuddet ikke til tiden, opkræves det fulde beløb pr. møde ved fremsendelse af en faktura. Hvis du udebliver, betales fuld pris.