Terapi kan understøtte tilknytningen mellem forældre og ufødte baby

Hånden på hjertet - terapi kan virke som en uoverkommelig post i et budget med husholdning og udstyr til baby. Det er formentligt det, der afholder mange fra at prioritere at gå i terapi. Terapi kvitteres heller ikke med et fysisk produkt her og nu, ligesom andre økonomiske poster typisk gør.

Lad mig alligevel udfordre tanken lidt. Hvis du har en for presset hverdag eller du følelsesmæssigt er presset, kommer du til at undertrykke og lægge låg på emner, der kan være vigtige at forholde dig til. Dét er helt normalt og en mestringsstrategi her og nu for at kunne bevare kontrol i kaos. Det er dog ikke holdbart på længere sigt. For en gravid kan det lede til et forhøjet cortisolniveau (stresshormon) hos både mor og barn. Omvendt kan det udløse dopamin (lykkehormon) hos mor og barn, når den gravide gør noget, der er godt for sig selv. Her kan det terapeutiske rum tilbyde noget helt særligt - at have et rum til at komme ned i tempo og håndtere de emner eller det pres, der opleves. Gennem en stor del af graviditeten påvirkes barnet gennem morens følelsesliv. Det betyder ikke, at følelser skal undertrykkes. Tværtimod. Gennem blandt siddet terapi og forholden sig til følelserne styrkes barnet allerede i fosterstadiet. Som gravid må man gerne være travl og presset, men det bliver her vigtigt at have fokus på, at der også bliver rum og tid til at komme ned i tempo og mærke efter.

Alt godt, du gør for dig selv, kommer godt igen hos baby.

Har du gode erfaringer med terapi? Hvad kan afholde dig i at opsøge en psykolog?

Og hermed også en venlig reminder om, at du kan få tilskud gennem Danmark eller privat sundhedsforsikring til samtaler hos psykolog.